Po cestě kamene

Vydejte se s námi po kamenných památkách slavných i dosud neobjevených, po objektech současných i historických. K vaší cestě využijte naučné poznávací okruhy, které jsou založeny na již existujících trasách a zastaveních. Tyto okruhy jsou osazeny informačními tabulemi, lavičkami, odpočívadly nebo stojany na kola. Cesta kamene je unikátní naučnou trasou v česko-polském příhraničí mapující kulturu kamene a kamenné památky od jejích počátků až do současnosti.