Dobromierz

Dobromierz se nachází ve středu jižní části Dolnoslezského vojvodství. Zemědělský a průmyslový charakter obce je dán velkými rozlohami zemědělské půdy v této oblasti a bohatými nalezišti žuly. Obec má neustále se rozvíjející infrastrukturu a bohatou vzdělávací a kulturní nabídku zaměřenou na obyvatele a návštěvníky obce.

Cesta kamene v Dobromierzi zahrnuje následující památky: Pomník sv. Jana Nepomuckého, radnice (náměs­tí Wolności), Kříž tisíciletí v Dobromierzu, věž v Bronówku, zříceniny palácového komplexu v Bronowie, kostel v Kłaczyně, kostel a palác v Roztokě, kamenné objekty ve vesnici Dzierzków, lom v Gniewkow, kamenné objekty v obci, železniční stanice Borowo, kostel v Jugów, kostel a palác v obci Szymanów, větrný mlýn v Pietrzykowě, palác v Jaskulinu.

Okruh Dobromierz

časová náročnost: 8:00h
délka: 37km

1

m

2

m

3

m

5

m

6

m

8

m

9

m

10

m

Pietrzyków

více informací ›

11

m

12

m

13

m