Świdnica

Město leží v Sudetském podhůří na turistické cestě mezi Wałbrzychem a Wrocławí v údolí řeky Bystrzyca.  Šedesátitisícová Świdnica má co nabídnout – impozantní památky, které svědčí o bohaté více než 750 leté historii, krásnou krajinu s horami a Ślężou v pozadí, zajímavé kulturní a sportovní akce a v neposlední řadě slavné obyvatele.

Świdnica, perla slezského baroka, byla kdysi hlavní město svídnicko-javorského knížectví. Do historie se vepsala mj. výborným pivem, chutnými perníky, kupeckou tradicí nebo sedmiletou válkou. Z konfliktu mezi katolíky a protestanty vzešly pozoruhodné památky Kostel Míru (zapsaný na listu UNESCO) a Katedrála sv. Stanislava a Václava, které jsou mezi turisty považovány za naprosté „must see“. Po mnoho století se zde splétaly osudy Poláků, Čechů, Němců, Francouzů, Maďarů, Rakušanů, Řeků, Židů a Rusů. Město je plné spletitých příběhů a pověstí. Její obyvatelé tvrdí, že právě zde spatřil světlo světa lidožravý bazilišek. Tady také vznikla jedna z nejstarších burz v Polsku, nad níž každou první neděli v měsíci bdí bůh kupců a zlodějů Hermes sledující vše z nejvyššího domu na náměstí.

Svídnica

vnitřní okruh města

časová náročnost: 3:00h
délka: 3km

Kamenný portál ze zámku Piastů Svídnicko-Javorských

více informací ›

1

450m

Žulový pomník připomínající popravu šaška Jakuba Thaua

více informací ›

2

1000m

Kamenné epitafy a náhrobky u Kostela Míru

více informací ›

3

700m

Fontána „Malý talíř“

více informací ›

4

150m

Dům „Pod Zlatým Chlapíkem“

více informací ›

5

90m

Studna Neptuna

více informací ›

6

130m

Fontána s Atlasem

více informací ›

7

120m

Velký talíř

více informací ›

8

400m

Svidnická gotická katedrála sv. Stanislava a Václava

více informací ›

9

350m

Novomlýnská Střílna

více informací ›

10

1200m

Kostel sv. Josefa

více informací ›

11

1000m

Městský blok s radniční věží

více informací ›

12

130m

Portály z ulice Grodzké

více informací ›

13

180m

Strzegomská Bašta

více informací ›

14