Alan Tollakson

Alan Tollakson (1955)

USA

 

1994 K pramenům (GPS: 50.36430N 15.64348E)

 

Narozen v Argyle ve Wisconsinu, USA. Hodnost mistra krásných umění získal na University of Kansas v Lawrence, bakalářský titul v oboru vědy o umění na Wisconsinské univerzitě v Plattenville.  Zabývá se výzkumem použití kamene, jeho technických, metaforických a emotivních možností a za tímto účelem provádí experimenty s jeho ručním i strojovým zpracováním a montáží.

Zúčastnil se sochařských sympozií v St. Marys, Lawrence a v Emporii v Kansasu (1984, 1986, 1992), ve Weihai (1993).

O filozofii své tvorby napsal: „Pracuji většinou s kamenem a vlastním smyslem je mi demonstrace jemných živoucích vlastností tohoto historicky „seriózního“ materiálu. Dosahuji toho hlavně užitím křehkých, lineárních tvarů vysekaných z břidlice, mramoru a jiných tvrdých kamenů. Tyto tenké prvky vznikly z mé potřeby vyzkoušet trvanlivost a stálost, jež je všeobecně s kamenem spojována. Mé první pokusy – dvoumetrové sloupy vysekané z růžového mramoru – jsou reminiscencí prostého lidského gesta a živého těla. To mne přivedlo k dalším formám – křehkým, štíhlým bytostem, které se zdají být v nepatrném pohybu. Tyto práce posílily mé přesvědčení, že v povaze kamene je víc než pevnost a neměnnost a také víc než pomalé opotřebení a rozpad. Vidím nyní v kameni jisté známky života – je křehký jako větévka, ohebný jako guma, tekutý jako voda.“