Aleš Makarenko

Aleš Makarenko (1977)

Česká republika

 

2005 Individualita

 

Narozen v Jeseníku. V letech 1991-1997 studoval na SPŠKS v Hořicích (obor kamenosochařství) a na Vyšší odborné škole restaurování kamene. V roce 1998 nastoupil na AVU v Praze do ateliéru profesora Karla Nepraše. V roce 2004 studia zakončil pod vedením profesora Jana Koblasy diplomní prací Socha jako živý organismus.

Od roku 2001 se účastnil kolektivních studentských výstav (hrad Sovinec 2002, Tábor, Hořice 2003, Praha 2004), mezinárodních workshopů (Slovensko, kaštěl Beladice 2001) a sympozií (Německo, Stolpa 2003).

V Hořicích zpracoval hmotově velkorysou figuru. Sochu, jež se svou primitivistickou podobou vzpírá záměrným stížnostem, formoval z rozporu antagonistických prvků. Nechal ji vplynout v prostředí, ale zároveň ji vymezil pouze k její vlastní niternosti. Makarenkova figura je monolitem mnohobuněčné podstaty, jehož nesourodé části odůvodňují kompaktní celek.