Beatriz Carbonell Ferrer

Beatriz Carbonell Ferrer (1974)

Španělsko

 

2006 Kolébka – noha

 

Přijela ze španělské Valencie, kde se také narodila. Dosud žije na severu oblasti v hudbou proslaveném městě Llíria. Ve Valencii studovala na polytechnické univerzitě Fakultu výtvarných umění (San Carlos) – ateliér sochařství a grafických technik.

Beatriz pracuje s nejrůznějšími materiály: sklem, keramickými hlínami, bronzem, železem, voskem nebo sněhem. Její prioritou je však bezesporu kámen, potažmo mramor. Nejvlastnější polohu její tvorby charakterizuje proces objevování formy a obsahu lidského chodidla jako symbolu jedinečnosti životní cesty člověka. Oblíbenou metaforu tohoto tématu představuje v jejím díle i žebřík a strom.

V archeologickém muzeu v Llírii Beatriz působila jako specialistka na restaurování antické keramiky a skla. Během tohoto období vytvořila několik modelů vzácných římských památek evropského kontinentu.

Účastnila se řady mezinárodních sympozií po celém světě, zejména však v románském jazykovém prostoru. Beatriz patří mezi zakládající členy skupiny Banda Ancha (Broadband), kterou tvoří čtyři sochařky, spolupracující na nejrůznějších projektech v mnoha světových metropolích. Kromě pracovních setkání jsou členky skupiny stále v kontaktu rovněž prostřednictvím internetu.

Beatriz provozuje pedagogickou praxi a zajímá se o umělecké aktivity mládeže.

V Hořicích vytvořila sochu s názvem Kolébka, která je variací na její oblíbený symbol chodidla.