Bjarne Lönnroos

Bjarne Lönnroos (1959)

Finsko

 

2006 Emile, nezapomeň vždy hledět do dálky.

 

Narozen ve finském Porvoo, městečku ležícím asi padesát kilometrů východně od Helsinek. Umělecky byl Bjarne vedle sochařství nejprve orientován na média a zejména během druhé poloviny 80. let se intenzivně zajímal o film. Studoval ve švédském Stockholmu, visuální umění v Brisbane v Austrálii a v roce 1996 promoval již se sochařským zaměřením na helsinské Akademii krásných umění.

Trvalý charakter má Bjarnův zájem o jazyk, pojetí řeči a limity lidské komunikace. Text hraje podstatnou roli v mnoha Bjarnových sochařských dílech. Příkladem je architektonicky pojatá socha nazvaná Chrám lásky (2003) v Helsinkách nebo umělecky zpracovaný objekt trafostanice (1998; tamtéž), jejíž stěny autor popsal pocity a dojmy z genia loci. V roce 1998 získal Bjarne právě za tvorbu na téma jazyka ocenění Švédské literární unie. Bjarnova výstava, prostoupená tématem jazyka, proběhla i v litevském Vilniusu (1999). Mimo tradiční okruh finských a švédských galerií vystavoval také v islandském Reykjavíku.

Bjarne Lönnroos je členem Asociace finských sochařů. Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách ve Finsku, Litvě, Švédsku i Maďarsku.

Na hořickém sympoziu realizoval architektonicky pojatou sochu, kterou pracovně označoval “trůn”.