Boháňka

V okolí Boháňky byl dříve těžen kvalitní pískovec, který je nejtvrdším a nejtrvanlivějším typem z hořických pískovců. Na území obce, resp. jejích místní částí, se nalézá celá řada sochařských a kamenických děl zhotovených ze zdejšího pískovce. K nejstarším z nich patří dva hrubě opracované kříže, tradičně označované jako smírčí. První z nich se nachází v osadě Chloumek, druhý v lese severovýchodním směrem od Boháňky. Starobylá jsou rovněž pilířová boží muka na křižovatce cest spojujících Chloumek, Maňovice a Skálu, jež bývají datována do 16. století.
Uprostřed návsi osady Votuz se nalézá pozdně barokní kamenný kříž na sloupu s podstavcem. Nápis v kartuši jej datuje do roku 1765. Řada kamenných památek na území obce pochází z druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého. Na návsi osady Chloumek můžeme zhlédnout sochu sv. Václava z roku 1862. Ze stejné doby pochází i další památka v osadě Chloumek, a sice kamenný kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné na podstavci. Další kamenný kříž se nalézá na návsi osady Skála. Byl pořízen nákladem tamějších obyvatel v roce 1898. Za zmínku stojí také centrální kamenný kříž z roku 1914 na hřbitově v Boháňce.
Při silnici mezi Boháňkou a Skálou se nachází pomník mistra Jana Husa, jenž byl vztyčen roku 1915 k pětistému výročí Husova upálení v Kostnici. Podle návrhu sochaře Františka Bílka z Podhorního Újezdu pomník realizoval místní kamenický mistr František Struna. V osadě Skála byl roku 1935 postaven pískovcový pomník padlým v první světové válce.
Pozoruhodná je přírodní sochařská expozice v blízkosti vodojemu mezi Boháňkou a místní částí Skála. Vznikla v druhé polovině šedesátých let 20. století činností skupiny sochařů, jež se pojmenovala příznačně „Boháňka“. Najdeme zde díla od následujících akademických sochařů: Ellen Jilemnické, Ivana Jilemnického, Pavla Ježka, Jiřího Dostála, Jana Měšťana, Petra Keila, Michaela Bílka, Pavla Jarkovského a Pavla Mizery.