Branko Ružič

Branko Ružič (1919-1982)

Chorvatsko

 

1967 Jízda Karla IV. (GPS: 50.36696N 15.64247E)

 

Narodil se ve Slavonském Brodu v Chorvatsku. Studoval sochařství, architekturu a malířství na Akademii výtvarných umění v Záhřebu, kde působil jako profesor sochařství.

V roce 1962 se zúčastnil mezinárodního sochařského sympozia Forma Viva ve slovinské Portoroži.

Socha chorvatského sochaře Branko Ružiče je svým motivem svázána s českými dějinami. Nikoliv  ze zdvořilosti  vůči hostitelské zemi, nýbrž z hlubokého prožitku a znalostí českých dějin. Vědomí času a souvislostí vedlo Ružiče k filozofickým otázkám po smyslu lidských dějin a významu sochařství v novodobém světě. Jízda Karla IV. představuje vysoce stylizovanou kompozici na krajní mezi figurace. Dílo vyvolává řetězec asociací odvíjejících se od vlastní formy a názvu sochy, kterou můžeme chápat doslova jako jezdce, ale i v dalších významech, které svou kompaktností a sevřeností navozuje: jako hradbu, vzájemnost a jednotu, jako nepřehlédnutelnou hodnotu v časovém toku dějin.

V roce 1967 Branka Ružič vysekal v hořickém lomu U Sv. Josefa do skalní stěny nízký reliéf Loučení, který v siluetě zobrazuje odplouvající koráb s posádkou a dvě postavy na souši, údajně Vladimíra Preclíka a Zdenu Fibichovou.