Brenda Oakes

Brenda Oakes

Velká Británie, Wales

 

2003 Hořické trubičky (GPS: 50.37009N 15.64879E)

 

Pochází z Liverpoolu, žije a pracuje v jižním Walesu (Swansea). Výtvarné vzdělání získala na několika anglických školách, poslední mistrovský titul (MA) má z technické univerzity v Manchesteru (1990). V témže roce byla jmenována poradcem pro výtvarné umění a design při městské radě ve Swansea. Je autorkou dlouhé řady projektů pro významné veřejné prostory ve Walesu i v Anglii. Její návrh řešení hradního náměstí ve Swansea získal ocenění za nejlepší veřejný prostor v Británii (Street Design Pedestrian Enviromment Award). Brenda je předsedkyní Výtvarné rady Walesu a zakládající členkou akademie designu tamtéž. Její sochy nalezneme v dalekém Peru, v Estonsku i v Čechách, stejně jako v univerzitní sbírce v Leicestershire, jmenujeme-li z dalších míst ve Velké Británii. Vedle projektů určených pro veřejné prostory pokračuje Brenda v práci v ateliéru a od roku 1995 reprezentuje Velkou Británii na sympoziích a workshopech v mnoha zemích po celém světě.

Mimo dalších aktivit byla vyzvána, aby vytvořila památník britským vojákům padlým v Korejské válce; za “Pilíř nadějí”, jež byl odhalen v roce 2002 na Hřbitově spojených národů v Pusanu (Jižní Korea), obdržela Brenda Oakes čestné občanství města.