Bronów

Palác v Bronowě – postaven kolem roku 1670.

Rodina Mutiusů přestavěla v roce 1780 tehdejší panství ze 17. století na palác, tak jak ho můžeme vidět dnes. Byly zachovány barokní rysy (portál, vikýře, pilastry). Objekt postavený na obdélníkovém půdorysu byl pokryt valbovou střechou. Ve sbírce paláce rodiny von Mutius byla četná umělecká díla (nábytek, sklo, porcelán, stříbro) a sbírka obrazů francouzského malíře Antoina Pesne (1683–1757, v roce 1711 dvorního malíře na Pruském královském dvoře v Berlíně) a malíře portrétů Antona Graffa (1736-1813). Dnes je palác ve špatném stavu. Poškození je tak velké, že už nemůže být opraveno. Objekt je součástí palácového komplexu, který zahrnuje rozsáhlí park s řadou starých a vzácných dřevin.