Busta Václava Hanky

V horní části Schulzových sadů je umístěn pomník Václava Hanky. V parčíku u mostu na levé straně řeky, pomník Václava Hanky – Na průčelní straně je vyryt nápis: „OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A KVĚTNOVÉ REVOLUCE 1939- 1945“. Bronzová socha na podstavci zobrazující klečící ženu rozvinující před sebou v rukou prapor Československé republiky, nahoře ověnčený palmovou ratolestí. Poprsí Václava Hanky spočívá na vysokém soklu, ve spodní části několikrát odstupněném, výše protáhlý hranol, na čelní straně s deskou, do níž vryt nápis: „VÁCESLAVU/ HANKOVI/ DVŮR KRÁLOVÉ/ 1867“. Nad krycí deskou konkávně se zužující útvar, na němž umístěna samotná busta, v její zkosené straně Wagnerova signatura.

The monument of Václav Hanka is situated in the upper part of the Schulz’s Park. In the small park, on the left bank of the river the following inscription on the front part of the Václav Hanka’s monument is carved: „OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A KVĚTNOVÉ REVOLUCE 1939- 1945 (TO THE FALLEN OF THE WORLD WAR II AND THE MAY REVOLUTION OF 1939-1945)“. The bronze sculpture depicts a kneeling woman displaying the flag of the Czechoslovak Republic before her, with a palm tree on the top. The bust of Václav Hanka rests on a high base with more steps at its bottom, an elongated prism and the inscription at the front plate: „VÁCESLAVU / HANKOVI / DVŮR KRÁLOVÉ / 1867”. Above the cover plate there is the concavely tapered body on which the bust itself was placed, with Wagner’s signature in its beveled side.

Im oberen Teil des Stadtparks Schulzovy sady ist das Denkmal an Václav Hanka platziert. Im kleinen Park bei der Brücke am linken Elbeufer befindet sich ein weiteres Denkmal an Václav Hanka neben dem Denkmal an den Zweiten Weltkrieg, wo auf der Stirnseite (in Übersetzung) steht: „DEN OPFERN DES ZWEITEN WELTKRIEGS UND DER MAIREVOLUTION 1939-1945“. Die Skulptur aus Bronze am Sockel stellt eine kniende Frau dar, die vor sich die Fahne der Tschechoslowakischen Republik hält, oben mit einem Lorbeerkranz. Das Brustbild von Václav Hanka beruht auf einem hohen Sockel, im unteren Teil mehrmals abgestuft. Und vorn ist eine Platte mit der Widmung eingesetzt: „VÁCESLAVU/ HANKOVI/ DVŮR KRÁLOVÉ/ 1867“. Über der Deckplatte befindet sich ein konkav geformter Stein, worauf die Büste selbst platziert ist. Auf ihrer abgeschrägten Seite befindet sich die Signatur des Bildhauers (Wagner).