Daniel Klose

Daniel Klose (1973)

Česká republika

 

1998 Výstraha (GPS: 50.36594N 15.64306E)

 

Pochází z Bratříkovic na Opavsku. Studoval kamenosochařství u profesora Habarty na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1988-1992) a na brněnské Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického u Vladimíra Preclíka (1992-1998). Je pedagogicky činný na umělecké škole v Opavě. Také on měl v době své účasti na hořickém sympoziu zkušenosti s velkými plastikami pro exteriér, účastnil se studentských sochařských setkání na Orlíku. Kompozice tří monumentálních andělů „Zvěstování“ tvoří  impozantní část Křížové cesty 21. století u Kuksu.

Daniel Klose je bytostně spjat s figurativní tvorbou. Zobrazuje drama lidského bytí v jeho kráse i ošklivosti, dobru a zlu, v naději i zoufalství. Podstatou jeho tvorby je odvěký elementární problém vztahu člověka ke znepokojujícím silám jeho nitra. Prostor lidského těla často Klose zaplňuje zvířecími symboly, skeletickými monogramy a jinými živočišnými, často neidentifikovatelnými součástmi. V hořické realizaci Klose animalistické téma oprostil od figurálního a adaptoval dlouho prověřovaný motiv své tvorby: vytvořil sestavu kamenných drápů ve vztyčené výstražné pozici.