Donald Buglass

Donald Buglass (1962)

Nový Zéland

 

2009 Přibližování pravdě

 

Donald Buglass žije na západním pobřeží Jižního ostrova v městečku Hokitika, jež bylo založeno v 60. letech 19. století, kdy „zlatá horečka“ přivábila do oblasti tisíce zlatokopů a z Hokitika učinila jeden z nejfrekventovanějších přístavů na ostrovech. Odlivem hledačů zlata město svou někdejší pozici ztratilo. V současnosti je známo především jako brána do národního parku jihozápadní oblasti a ekoturistické centrum a také díky nalezišti nefritů a bohaté produkci mlékárenských produktů.

Donald studoval malířství na Národní škole umění v Sydney (Austrálie) a posléze strávil rok na univerzitě v Tasmánii, kde se věnoval designu nábytku. Je členem neziskové organizace EKOumělci Nového Zélandu, jejíž stoupence spojuje aktivní přístup k ochraně životního prostředí, a Mezinárodní sítě umělci v přírodě AiNIN, která propaguje vznik a ohleduplnou prezentaci uměleckých děl v přirozené krajině. Tento přístup umožňuje zprostředkovat živý kontakt s uměním i té části veřejnosti, jež běžně kamenná muzea a galerie nenavštěvuje.

Skrze sochařskou tvorbu vyjadřuje Donald své názory a myšlenky již několik let, vyzkoušel si však celou řadu výtvarných disciplín od kresby až po instalace. „Jsem velmi intuitivní umělec, jehož práce se výrazně stylově odlišují dílo od díla, nicméně si zachovávají vysoký stupeň životnosti a originality. Nechávám materiál přímo promlouvat do podoby díla a zejména se snažím vytvořit umělecký objekt, který je esteticky přitažlivý a zároveň obsahuje silnou duchovní koncepci.“

Díla přímo do kamene tvořil Donald během sochařských setkání na Novém Zélandu (Hokitika, New Plymouth, Tokoroa), v Evropě (Rumunsko, Německo, Švýcarsko) i v Asii (Tchaj-wan). V loňském roce se zúčastnil sochařského sympozia Landek v Ostravě a v maletínském pískovci zde realizoval sochařský opus s názvem Sny malého prasátka. Sochu koncipoval v přímé reakci na stav velkochovu vepřů v České republice, kdy efektivnost produkce převážně vítězí nad morálním přístupem. Dílo je osazeno v areálu Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. Také tématem sochy Křehký svět se Donald dotýká bolestivých problémů současného světa – zobrazením přírodní scenérie natěsnané do plechovky od sardinek kriticky glosuje zacházení s krajinou pod diktátem tržních mechanismů.

 

Donald Buglass o své soše:

Tak jako většina mých prací i socha Přibližování se pravdě zkoumá postoj člověka k okolnímu světu. Nečiní však žádné závěry. Toto dílo je odrazem mého osobního vnímání lidské snahy po poznání. Jedná se o nikdy nekončící pátrání ovlivňované charakterem jednotlivce a nejrůznějšími hodnotovými systémy. Obraz světa, jejž si každý z nás vytváří, je právě tak pestrý – i my se ve svém uvažování občas mýlíme či zasazujeme dílky na špatné místo skládanky. Výsledek tak nikdy nebude zcela správný ani definitivní. Připomíná věčnou polemiku a hledání kompromisu, napětí mezi láskou a nenávistí, válkou a mírem, světlem a tmou…