Dům „Pod Zlatým Chlapíkem“

V Domu „Pod Zlatým Chlapíkem“ žila Maria Cunitz (1604-64), která se stala proslulou ve světě jako astronomka, vylepšující mimo jiné slavné Keplerovy tabulky, které sloužily pro výpočet planetárních drah a vedoucí korespondenci s Janem Heweliusem. V tomto domě přebývalo mnoho slavných hostů, včetně velitele císařských sil Albrecht von Wallensteina v roce 1626. Vstup do budovy je zdoben nádherným kamenným portálem, jehož průvodním motivem je „Vanitas“, marnost nad marnostmi, pomíjivost. Jeho nadpraží je zdobeno latinským nápisem: „Před přítelem by tyto dveře nikdy neměly být uzavřeny, ale spíše před nepřítelem.“ V horní části je portál ozdoben postavou zlatého chlapíka, který je hrdinou městské legendy. Podle ní v této budově žil radní, který naučil kavku, aby brala zlaté mince z městské pokladny. Přinášela mu je v zobáku, létajíc na radnici a zpět. Tento radní za to byt krutě potrestán; musel sejít z radniční věže po vnější stěně, při čemž ztratil život.