Fontána „Malý talíř“

Fontána „Malý talíř“ vytvořena z pískovce vznikla před rokem 1740, ale měla tehdy jinou podobu: na soklu se nacházela sedící dívka a na stěnách kašny bylo kovové zábradlí. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se změnil vzhled fontány. Objevil se talíř stojící na kanelurové podstavě. Fontána je celá vyrobená z pískovce (ze slezského tisového pískovce). Bazén byl vytvořen na čtvercovém půdorysu, jehož strany byly rozšířeny o polokruhové a trojúhelníkové výčnělky. Ve středu bazénu, je na čtvercovém soklu a kulatém sloupu, umístěn kamenný talíř, ze kterého proudí voda.