Gabriele Perugini

Gabriele Perugini (1940)

Itálie

 

1969 Světelné signály (GPS: 50.36703N 15.64357E)

 

Narodil se v starobylé italské vesničce Barchi. Žije a pracuje v toskánském městečku Sieci. Absolvoval studium na Uměleckém ústavu v Pesaru a na Akademii výtvarných umění ve Florencii pod vedením Marcella Guastiho, účastníka hořického sympozia v roce 1967. Perugini od roku 1965 do roku 1997 také vyučoval na florentské akademii. Je řádným členem sochařského odboru Akademie umění ve Florencii. Pracoval zejména v kameni a dřevu. Pro jeho tvorbu je charakteristické především abstraktní tvarosloví, od něhož se teprve po přelomu tisíciletí odklonil směrem k organičtějším formám.

Socha Světelné signály jakoby vycházela a rozvíjela dílo Signál č. 1 – 67, které o dva roky dříve vysekal v Hořicích Peruginiho učitel Marcello Guasti. Perugini využívá sférické tvarosloví, které se odráží rovněž v podstavci sochy, který se formou zrcadla stává nedílnou součástí kompozice. Spirála procházející sochou v její hlavní části prorůstá do středu díla.