Helena García

Helena García (1968)

Ekvádor

 

2008 Krajina

 

Helena García pochází z Ekvádoru, do Hořic ovšem přijela z německého Darmstadtu, kde v žije a pracuje. Helena studovala sochařství, malbu i soudobé latinskoamerické umění, vše na univerzitě Quitu. Při návštěvě Čech v roce 2007 Helenu uchvátila malebnost české krajiny s historickými památkami a zejména dynamický princip architektury středověkých hradů jí poskytl první inspiraci pro hořickou sochu.