Hřbitov na ul. Olszowej ve Strzegomi

Projekt „Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom“ byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Financování projektu bylo 30 000 Euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 1.764,70 Euro z rozpočtu Gminy Strzegom

V rámci projektu bylo vyčištěno a restaurováno: pomník s pamětní deskou, epitafy, náhrobky a také informační tabule. Náplň práce mimo jiné zahrnovala: čištění, odstraňování mechů, lišejníků, řas, mikroorganismů, zpevnění a hydrofobizace, obnova nápisů, doplnění chybějících prvků (památník, epitafy, pamětní desky), dále dodání a instalace informační cedule s QR kódem.