Hřídelecká hůra

Hřídelecká hůra je přírodní památka, jež se nachází na kopci Malá horka (398 m n. m.) u východního okraje Hřídelce, dnes místní části Lázní Bělohrad. Přírodní památkou byla lokalita o rozloze kolem dvou hektarů vyhlášena v roce 1980.
Hřídelecká hůra je pozůstatkem třetihorní sopky. Důvodem ochrany čedičové homole je zdejší bohaté naleziště minerálů, například amfibolitu, dolomitu, kalcitu, olivínu a aragonitu. Přestože zde dříve probíhala poměrně intenzivní těžba, zachoval si vrchol kopce kuželovitý tvar. V lokalitě se těžil čedič, při jehož těžbě se v kopci vytvořila řada dutin a komor, jež mohou připomínat pseudokrasové jeskyně. Lom byl opuštěn v roce 1926.
Z geologického hlediska je Hřídelecká hůra sopečný komín, v němž byly pňové žíly nefelinického bazanitu téměř zcela vylámány více než 20 metrů hlubokými šachtovými chodbami. Z minerálů byly v lokalitě nalezeny aragonit, vápenec, apatit, olivín, chromit, amfibol, pyrit, siderit, magnetit, dolomit, ankerit, opál, chalcedon a další.
Za pozornost jistě stojí si krátce všimnout i fauny, jež se na Hřídelecké hůře vyskytuje. Vytěžením čediče a uvolněním měkčích výplní se vytvořily dutiny, které se staly zimovištěm pro netopýra černého. Ve skalních dutinách a na římsách hnízdí také poštolka obecná a rehek domácí. Další ptačí druhy, jako budníček menší, dlask tlustozobý, červenka obecná či pěvuška modrá, našly v lokalitě útočiště v keřových porostech a stromovém patře.
Přímo k přírodní památce nevede značená turistická cesta, ale Hřídelcem, jenž se rozkládá na úpatí kopce, prochází několik značených turistických tras a také cyklostezka, což činí z Hřídelecké hůry dostupný výletní cíl.