Jaromíra Němcová

Jaromíra Němcová (1959)

ČSSR

 

1989 Brána (GPS: 50.36692N  15.64457E)                             

 

Narozena v Praze. Vystudovala sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u Miloše Axmana a Stanislava Hanzíka. V letech 1985 – 88 se účastnila Pracovních setkání sochařů v Přední Kopanině. V roce 2003 participovala na projektu Cesta mramoru v Dobříchovicích a její Brána naděje z roku 2008 zdobí také Křížovou cestu 21. století u Kuksu.

Tvorba Jaromíry Němcové je mnohavrstevná, autorka se vedle monumentálního sochařství věnuje malbě a od 90. let intenzivně také grafice, k níž přistupuje vlastním originálním způsobem.

 

Totemické sochy, trůny a brány Jaromíry Němcové vycházejí ze zdrojů archaického umění různé provenience. Tento záměrný eklektismus v její tvorbě zdomácněl z vnitřní potřeby dříve, než zasáhl frontálně jako módní vlna převážnou část její generační vrstvy. Sochařka se nesnaží pouze mnohonásobně vrstvit již zakonzervované formální prostředky. Vše podřizuje významu, i když mysticky nejednoznačnému. V Hořicích zpracovala jedno ze svých trvalých témat, které podobně jako Brancusi chápe symbolicky. Zatímco v jeho pojetí je brána monumentem vstřícně otevírajícím prostor, který poznamenává svým výrazem. Dramatické zkřížení v animalistickém tvarosloví sochařky vyvolává spíše odstředivé síly, které nelze jen tak překonat bez úhony.