Jaroslav Černý

Jaroslav Černý (1950-2006)

Česká republika

 

2004 Polarita (GPS: 50.37086N 15.64795E)

 

Život Jaroslava Černého, v rovině osobní i umělecké, byl pevně spjat s východočeským regionem, zejména s Dvorem Králové. Výtvarné nadání se u něj nápadně projevilo již během studia na Střední průmyslové škole stavební v Náchodě, plně je rozvinul v ateliéru monumentálního sochařství Jiřího Bradáčka na Akademii výtvarných umění v Praze (absolvoval v roce 1978). Těžiště sochařské práce Jaroslava Černého spočívá zejména v exteriérových pracích a realizacích v architektuře. Je mimo jiné autorem dvou královédvorských pomníků padlým ve 2. světové válce a válečných pomníků v Lázních Bohdaneč. Figurativní, převážně pískovcové sochy s dětskou tématikou stojí  v Bílé Třemešné, Jaroměři, Polici nad Metují, Vrchlabí a Teplicích nad Metují. Specifickou kapitolu Jaroslavova výtvarného díla tvoří početná skupina invenčně sochařsky pojednaných fontán a drobných objektů pítek. Jmenujme alespoň Kráčející klobouk v bronzu, žule a skle na Baťkově náměstí v Hradci Králové, žulovou krychli balancující na špici v Janských Lázních či jeho poslední dílo – žulovou fontánu ve Dvoře Králové, kdy pracoval s tématem Královédvorského rukopisu. Pro svá díla užíval mimo různých druhů kamene také jiné sochařské materiály. Z kameniny vytvořil například dekorativní znamení pavilonů dvorské ZOO nebo fontány hotelu Havel v Rychnově nad Kněžnou. S oblibou používal dřevo, a to jak pro sochy určené k instalaci v interiéru (transparentní kulovité formy, ozdobné reliéfy a ornamenty), tak pro exteriérové realizace (kinetická plastika “Abeceda” ve Špindlerově Mlýně). Řada Jaroslavových prací se nachází také v brněnské metropoli.