Jaskulin

Jaskulin

(něm. Möhnersdorf)

V dokumentech o kostele Svatého Jadwiga ve Szymanowě se říká, že zakladateli panství a strážci kostela v roce 1680 byli bratři Christoph Henrich a Adalbert von Wansdorf jako dědiční pánové Szymanowa a Jaskulinu.

Kolem roku 1785 koupil obec hrabě von Hochberg z nedalekého Książ. Díky nádherným lesům v okolí Jaskulinu zde Hochbergové vybudovali lovecký zámeček. Rodina von Hochbergů tuto oblast využívala hlavně k lovu a část lesní půdy pronajala pro zemědělské potřeby. Existuje zmínka faráře von Herrmann z Dobromierze v roce 1842 v kronice regionu (publikovala v roce 1846 tiskárna z Jaworu), že vlastníkem pronajaté půdy byl von Luderitz. Turistický průvodce z roku 1911 (muzeum ve Würzburgu) zmiňuje barona von Romberga jako majitele Jaskulinu, který trvale žil v Berlíně a udržoval zde pouze lesy (asi 240 ha) a zahrady (asi 7 ha). Louky a orná půda byla pronajímána podle vzoru předchozího majitele.

V rukou rodiny von Rombergů zůstal palác a panství až do konce druhé světové války. Během války odešel von Romberg do Švýcarska (postavil se proti Hitlerově politice). V Jaskulinu po něm zůstala manželka a dcera, které zemřeli v roce 1945 v bojích v důsledku postupující Rudé armády.