Jiří (George) Kovanic

Jiří (George) Kovanic (1941)

Francie

 

1991 Měsíční loď (GPS: 50.36672N 15.64305E)

 

Sochař, malíř a architekt, který se narodil v Hradci Králové, žije od roku 1980 v Paříži. V letech 1959 – 1965 studoval architekturu na Českém vysokém učení technickém.

Prvním přáním Jiřího Kovanice bylo a je vytvořit v městské architektuře místa sdílené lásky, radosti ze života, odloučenosti a plnosti. Dále energii – energii ochrannou – v modelovaných dvojicích, kde se mísí plnost a prázdnota, aktivita a pasivita ve věčném rituálu plodnosti. Umělec tu sní o stavbě plastik pomocí syntetických představ – zcela odlehčených, plných linií a barev. Konečně třetí složkou autorova díla je paměť, vycházející ze stop zapomenuté přítomnosti zmizelých dřev na zdech starých zámků, z náhrobků, megalitů, zmizelých civilizací. Kouzlo protikladů: nezničitelný kámen a křehké dřevo, reflexe pomíjivosti a nadčasovosti. „Na tvaru sochy málo záleží – mne zajímá prostor…“