Jiří Kačer

 

Jiří Kačer (1952)

Česká republika

 

1993 Dva fragmenty (otisky) – GPS: 50.36562N 15.64248E

 

Narozen v Praze. Žije a pracuje v Praze a Hostivicích. Studoval nejprve obor štukatér na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1967-1969), poté na sochařské škole v Hořicích (1970-1974) a dále sochařství u Jiřího Bradáčka a restaurování kamenných soch u Antonína Nykla na Akademii výtvarných umění v Praze. Na počátku 90. let působil na Akademii jako odborný asistent. V letech 1981-1987 organizoval letní sochařská setkání v Přední Kopanině u Prahy, kde se také zrodila i myšlenka na obnovení hořických sympozií, jichž se jako spolupořadatel účastnil.

Vedle volné tvorby se věnuje i restaurátorské práci. Od figurace rané tvorby Jiří Kačer záhy dospěl k abstraktním tvarům, v nichž můžeme pouze tušit stopy přítomnosti člověka. Kačerovy sochy respektují přírodní tvar a někdy ho jen zvýrazňují geometrickými liniemi. Většinou nepřekračují rozměry lidské postavy, ale kameny vztyčené jako stély mají monumentalitu kamenného bloku (Obelisk, 2008). Od roku 1985 nazývá většinu svých děl Fragmenty. Fragmenty jsou v Kačerově díle nositelem více významů; mimo jiné označují kus kamene jako menší části horniny, který si člověk vzal , aby ho opracoval. Kačerovy sochy jsou pouze výsekem celku, který nemá ani konec, ani začátek. Povrch soch odráží Kačerovo zaujetí strukturami povrchu. Respektuje přírodní barvu a texturu kamene a zesiluje jejich působení.

 

V roce 1993 v Hořicích Jiří Kačer vysekal svou verzi tajemného svitku, zrcadla minulosti a poselství příštím generacím.