Jiří Marek

Jiří Marek (1972)

Česká republika

 

2000 Poslední píseň (GPS: 36589N 15.64293E)

 

Narozen v Brně. Studoval kamenosochařství u Jiřího Habarty na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1986-1990), poté sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT Brno, kde byl žákem Vladimíra Preclíka (1992-1998) a posléze jeho asistentem. Na Akademii výtvarných umění v Praze se školil v restaurování sochařských děl u Petra Siegla (2006-2009). Od roku 1997 je členem a organizátorem OS Kámen – mezinárodního sochařského bienále v Brně, kterého se také v roce 1999 sochařsky zúčastnil. Mezi další sympoziální příležitosti Jiřího Marka patřilo Mezinárodní sochařské sympozium Národní dům, Prostějov (2003), Mezinárodní sochařské sympozium Landek v Ostravě (2004), Křížová cesta 21. století u Kuksu (2006), Brněnský plenér (2008) nebo Památník V. Preclíkovi / Sympozium Hany Wichterlové, Prostějov (2009).

Jiří Marek o svém díle prozradil následující:

„Poslední píseň pro Gothard: Námět pro sochařské symposium v Hořicích byl obecně naprosto volný, ale já se snažil nalézt souvislost s daným místem či situací a hledal motiv v kamenu samém, jehož výběr jsem ponechal úmyslně na lomařských mistrech. Surový blok je pro mne jasnou a vítanou výzvou. V roce 2000 ukončí sympozium svou činnost. Reagoval jsem na tento podnět „zahrát“ vrchu Gothardu poslední píseň jako rozloučení, tečku za tímto počinem. Má současná tvorba má vztah k tématu žena. Dá se říci, že žena je fenoménem a pro mne stálá inspirace. Idea skulptury pro Hořice tak nabývá logičnosti. Poslední píseň pro Gothard. Žena hrající na harfu. Pro vnímání obecenstva pocitově i vizuálně metamorfovaná v jeden celek, s nástrojem pronikajícím do bloku pískovce, jehož původní tvar zůstal v mnohém zachován.“