Jiří Seifert

Jiří Seifert (1932-1999)

ČSFR

 

1991 Viklan (GPS: 50.36697N 15.64316E)

1991 Kámen (GPS: 50.36684N 15.64307E)

 

Narodil se v Praze. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u Bedřicha Stefana. V letech 1958–1970 žil v Liberci, kde se výrazně podílel na spoluutváření kulturního dění a stal se spoluzakladatelem Skupiny 7. V 70. letech musel z politických důvodů opustit působení ve veřejném životě i Liberec, nemohl se účastnit mezinárodních sympozií, která pro něj byla důležitým místem uměleckého dialogu. V roce 1990 spoluzakládal Unii výtvarných umělců, od roku 1995 byl předsedou obnoveného S.V.U. Mánes. Od roku 1992 externě působil jako pedagog na AVU v Praze v ateliéru restaurování sochařských děl.

Jiří Seifert pracoval se dřevem i s kamenem. Začátky jeho tvorby jsou spojeny s pískovcem, který tvaroval inspirován barokním sochařstvím Matyáše Bernarda Brauna. Koncem 60. let se na sochařském sympoziu v St. Margarethen v Rakousku setkal s Karlem Prantlem, který silně ovlivnil Seifertovu další tvorbu a vnímání kamene. Autor si osvojil také práci s dalšími druhy materiálů, postupně dospěl přes opuku až k mramoru.

Jako tvůrce jej zajímá struktura povrchu. Zvrásňuje jej, odebírá mu hmotu ke konečnému tvaru. Citlivě sleduje, jak kámen přijímá či odráží světlo ve tvarech. Velmi důležitý je pro tohoto umělce osobní vztah k místu, kde socha vzniká a kde bude umístěna.