Jo Oda

Jo Oda (1936-2004)

Japonsko

 

1968 Socha (GPS: 50.36639N 15.64230E)

Narodil se v Tokiu, studoval na Akademii výtvarných umění v Tokiu, kde v roce 1962 ukončil postgraduální studium. Na tokijské akademii se stal později profesorem. Byl členem představenstva Asociace japonských sochařů.  Jo Oda se v roce 1964 zúčastnil Mezinárodního sochařského sympozia v kovu ve slovinském městě Ravne na Koroškem. V roce 1966 byl Oda účasten na uměleckém sympoziu v polských Pulawach. O rok později participoval na prvním ročníku Mezinárodního sympozia prostorových forem v Ostravě. V roce 1968, mezi dvěma českými sympozii, vystavoval Jo Oda na první prezentaci Klubu konkretistů v Jihlavě. Vystavoval po celém světě (Polsko, Itálie, Mexiko, Argentina, Brazílie, Maďarsko, Nový Zéland). V roce 2002 získal císařskou medaili za umělecké zásluhy.

V roce 1968 vytvořil v Hořicích sochu ze dvou kamenných kvádrů sestavených do písmena T. Čela horního ležícího kvádru jsou pojednána vrypy, naznačujícími průnik do hmoty kamene. Vnitřní perspektiva obohacuje prostor a vytváří ho v těle kvádru. Oda vytvořil objekt odkazující na tradici posvátných dolmenů.