Kamenné epitafy a náhrobky u Kostela Míru

U Kostela Míru se nachází jeden z mála zachovalých nejstarších evangelických hřbitovů ve Slezsku, s bohatě zdobenými kamennými hrobkami, náhrobky a barokními a rokokovými epitafy, které jsou považovány za skutečný skvost náhrobního umění. Uvidíme na něm epitafy (17 kusů postavených kolem chrámu), vyrobené z pískovce, žuly a dalších méně populárních kamenů. Hřbitov působil od roku 1657, čili od počátek existence církve.