Kaple sv. Antonína v Strzegomi

Kaple sv. Antonína – Gotický chrám vznikl v roce 1520 r. ve Střihomi/Strzegomi. Sloužil zároveň k sakrálním i obranným účelům – byl postaven jako bašta u Nové brány. Jako stavební materiál byl použit kámen a cihly, součástí je osmihranná věž a šestihranná bašta. Ve fasádě presbytáře se dochovaly střílny.