Karel Malich

Karel Malich (1924)

ČSSR

 

1967 Prostorová kompozice (GPS: 50.37064N 15.64803E)

Socha byla již v šedesátých letech zničena, Karel Malich návrh na rekonstrukci odmítl.

 

Narozen v Holicích, žije a pracuje v Praze. V letech 1945-1950 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (pod vedením Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Františka Kovárny). Na počátku 50. let přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze do grafické speciálky Vladimíra Silovského. Jeho celoživotní inspirací se stala krajina, kterou zprvu zachycoval jasnou temperovou malbou na papír a lepenku. Postupně viděné zjednodušoval a abstrahoval do podoby pouhého znaku. Odpoutával se od vnějšího námětu a zaměřil se na zachycení smyslového prožitku krajiny.

Hořická prostorová kompozice vznikla v období po polovině 60. let, kdy Malich vytvořil řadu reliéfů, objektů a kompozic, ve kterých prověřoval možnosti zobrazení prostorových průniků, průchodů a ploch pro pohyby energií (Modrozlatá plastika, 1967). Těmito “koridory” se výrazově přiblížil dobově aktuálním konstruktivním tendencím. Malichova díla ovšem nevznikala na základě rozumového konceptu, ale byla vždy přímou reakcí na autorovy niterné prožitky a na jeho představu krajiny.

Od roku 1968 se Malich věnoval tvorbě z tehdy neotřelého materiálu – plexiskla. Pracoval také na vířících lineárních kresbách, v nichž se pokoušel vyjádřit energii přírody. Od poloviny 70. let vytvářel drátěné plastiky a reliéfy. V letech 1979 – 1980 napsal autobiografickou esej Od tenkrát do teď tenkrát, v níž popsal rodnou krajinu jako prostor konkrétního prožívání. V kresbách se postupně navracel k figurálním námětům a jasným pastelovým barvám. Dílo Karla Malicha se dočkalo uznání také v zahraničí (výstava v pařížském Centre Georges Pompidou, německém Kasselu, v rakouském Kremsu aj.)