Kašna Rukopisy

Jedná se o fontánu symbolicky představující Rukopis Královedvorský složenou z osmi kamenných desek vějířovitě rozložených. Přední a zadní strana desky je popsána znaky a symboly.

It is a fountain symbolically representing the Manuscript of Dvůr Králové consisting of eight fan-shaped arranged stone plates. Sign and symbols are carved on the front and back side of the plate.

Es handelt sich um eine Fontäne, symbolisch die Königinhofer Handschrift darstellend, und besteht aus acht steinernen Platten fächerartig angebracht. Die vordere und hintere Seite der Platte ist mit Wappen und Symbolen beschrieben.