Kłaczyna

Farní kostel – kostel, který je součástí místní farnosti, ale není jejím hlavním kostelem (tzv. Farní kostel).

Obvykle se nacházejí v malých městech, která jsou značně daleko od hlavního farního kostela. Kostel neslouží každodenní mše a většinu významných oslav. V neděli přicházejí kněží z farnosti do přidružených církví. Existence takových malých kostelů v teritoriálně rozsáhlých farnostech je pro obyvatele vesnic vzdálených od farnosti velmi prospěšná, protože obvykle musí projít dlouhou cestu k hlavnímu farnímu kostelu a pouze při významných oslavách nebo pro využití farního úřadu.

Hrad v Kłaczyně – postaven na přelomu 14. a 15. století.

Ruiny rytířského hradu byly kdysi umístěny na ostrově v nivě řeky Nysa Szalona. Po důkladné rekonstrukci rodem Rybnicówů (rodu Reibnitzů) byl hrad zničen během třicetileté války, kdy jej obsadili Švédové. Budova byla přestavěna, ale v roce 1850 vyhořela. Budova byla také dvakrát zasažena blesky v letech 1877 a 1891. Později místní rolníci rozebrali zbytky budovy a vzali břidlici a kámen, ze kterého byl hrad postaven pro jejich potřeby. Dnešní zřícenina zahrnuje jen malé úlomky zdí a příkop, zbytky rohové věže a kameny ze zdí roztroušené po okolí; to vše se nachází na západním břehu Nysy, asi 300 m jižně od mostu na silnici Roztoka-Bolków.