Ko Murai

Ko Murai (1936)

Japonsko

 

1967 Balíček (GPS: 50.36688N 15.64222E)

Narodil se v japonském Kjótu v rodině s dlouhou sochařskou tradicí. Studoval na Akademii výtvarných umění v Tokiu. V roce 1964 se zúčastnil IV. mezinárodního sympozia sochařů ve dřevě Forma Viva ve slovinské Kostanjevici, kde se seznámil s manželi Zdenou Fibichovou a Vladimírem Preclíkem.

Svou plastiku nazval Ko Murai anglicky The Pack (Balíček), v duchu poetické tradice své vzdálené země. Je to symbolický název mající vyjádřit přátelské gesto sochaře Země vycházejícího slunce k tehdejšímu Československu. Balíček – dárek  skrývá své malé nebo velké tajemství, je s ním spojeno očekávání a vždy vyjadřuje přání, aby bylo přijato, co přináší; v přeneseném slova smyslu je tedy i přáním a touhou. Poetické a symbolické gesto v plastice skryté má hlubší smysl a tradici: jen málo věcí potřebuje Japonec, avšak ty, kterými se obklopí, se stávají tím víc součástí jeho života – a to zvyšuje cenu daru. V Balíčku se spojuje abstrakce symbolu a znaku s realitou přírodního tvaru.