Křížová hora

Křížová hora – Nejvyšší vrchol Střihomských/Strzegomských vrchů – 358 m n.m. Z vrcholu je vidět oblast Slezské nížiny, masivu Ślęży, Podsudetskou kotlinu, Valbřišské, Soví, Kamenné a Kačavské hory a za nimi Krkonoše se Sněžkou. Kříž z roku 1845 připomíná bitvu u obce Dobroměř (1745) z období druhé slezské války.