Kurt Gebauer

Kurt Gebauer (1941)

ČSFR

 

1991/1992 Hlava – Skála (GPS: 50.36702N 15.64449E)

Obří trpaslík (třetinový model)

 

Narodil se v Hradci nad Moravicí. Studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně (1955-1956), Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích (1956-1959) a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u Karla Lidického a Vincence Makovského, od něhož si jako od nejprogresivnějšího sochaře doby odnáší především nepřetržitý zápas o formu a monumentalitu. Od roku 1990 působí jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po absolutoriu akademie v roce 1969 začal mladý umělec dávat ve svých plastikách přednost nejen netypickým materiálům – vycpávaný textil, sádra na drátěném pletivu, povrchy tkanin zpevňované pryskyřicí, ale také ukazuje cele svůj imaginární svět. Později přidává závěsné plastiky a plovoucí objekty. Všechny plastiky z 80. let vyjadřují banalitu a absurditu, tragédii a komedii zároveň. Výsledkem je vždy originální rukopis, který má v sobě obsaženou grotesku. Nezaměnitelné rysy tvorby Kurta Gebauera se projevily na mnoha společných výstavách a soustředěních dříve neoficiálního umění, na samostatných kolekcích soch a nesčetných kresbách, ve kterých překračuje hranici tragikomedie k satiře.

V Hořicích Kurt Gebauer vytvořil krajinnou sochu. Využil přirozenou terénní vlnu při pěšině a ze zbytkových kamenů sympozia vysekal schodiště a vyskládal pomyslnou masku, která vyhlíží jako hlava a skála současně.