Lom u Sv. Josefa

V roce 2002 byla tradice hořických sochařských symposií obnovena a jejich organizátory se stali ak. sochař Roman Richtermoc a arch. Martin Samohrd. Místem tvůrčích setkávání našich i zahraničních sochařů se opět stal lom U Sv. Josefa. Barokní socha tohoto světce a patrona kameníků se nachází v lese nedaleko vstupu do lomu. Těžba pískovce zde byla sice již před lety ukončena, přesto jeho prostředí poskytuje nádhernou přírodní kulisu rodícím se uměleckým dílům. V letním období probíhají v lomu i četné koncerty a hudební setkání. Sochařská díla, vzniklá po r. 2002 jsou každoročně nejprve prezentována na Nábřeží sochařů v Hradci Králové, odkud se po roce vrací zpět do Hořic a jsou pak trvale instalována do nově založeného Sochařského parku U Sv. Josefa. Oba sochařské parky i lom U Sv. Josefa jsou celoročně volně přístupné.

In 2002 the organization of the sculpture symposia was taken over by the sculptor Roman Richtermoc and architect Martin Samohrd, St Joseph’s Quarry was again to become the meeting place for local and internati­onal sculptors. The Baroque statue of St Joseph, the patron of stonemasons, is found in the woods near the mou­th of the quarry. Sandstone mining in the quarry finished years ago and the quarry thus became an exquisite setting for the nascent works of art. In the summer the quarry becomes a venue for concerts and musicfestivals. The sculptures made after 2002 are first displayed on the Sculptors‘ Embankment in Hradec Kralove. After­wards they are brought back to Hofice and put on a permanent display in the newly established sculpture park near St Joseph’s Quarry. Both sculpture parks are free and are open to the public yearlong.

Im Jahr 2002 wurde die Tradition der Bildhauersymposien in Hofice erneuert und ihre Organisatoren wurden der akademische Bildhauer Roman Richtermoc und Architekt Martin Samohrd. Zum Ort der schöp­ferischen Treffen von unseren und ausländischen Bildhauern wurde wieder der Steinbruch St. Josef. Die barocke Statue dieses Heiligen und Patrons der Steinmetze befindet sich im Wald unweit des Eintritts in den Steinbruch. Die Sandsteinbrecherei wurde zwar schon vor Jahren beendet, trotzdem bietet seine Umge­bung den entstehenden Kunstwerken eine wunderschöne Naturkulisse. In der Sommerzeit finden im Stein­bruch auch viele Konzerte und Musiktreffen statt. Die nach 2002 entstandenen Plastiken werden jedes Jahr zunächst am „Bildhauerufer“ in Hradec Krälove (Königsgrätz) vorgestellt, von da kehren sie nach einem Jahr nach Hofice zurück und werden dann auf Dauer in dem neu gegründeten Bildhauerpark St. Josefaufgestellt. Beide Bildhauerparks und der Steinbruch St. Josef sind ganzjährig frei zugänglich.