Mariánský sloup

Pochází z roku 1750–54 od Josefa Procházky z Chrudimi. Je spojován s projevy díků za záchranu městského lidu před hrůzami morových ran. Na vrcholu pyramidy je socha Panny Marie stojící na kouli, která představuje svět. Tento svět obtáčí had s jablkem v tlamě. Nad římsou ve střední části sousoší jsou sochy sv. Kosmy a sv. Damiána, sv. Vavřince a sv. Floriana. Sloup je obklopen šesti sochami – sv. Jakub, sv. Jan Křtitel, sv. František Xaverský, sv. Norbert, sv. Ignác a sv. Jan Nepomucký.

The column was made by Josef Procházka from Chrudim in 1750-1754. It is associated with expressions of gratitude for rescuing the town’s citizens from the horrors of plague epidemic. At the top of the pyramid there is a statue of the Virgin Mary standing on a sphere representing the world. The world is encircled by a snake with an apple is its mouth. There are statues of St. Cosmas and St. Damian, St. Lawrence and St. Florian above the cornice in the middle part of the sculpture. The column is surrounded with six individually standing statues of St. Jacob, St. John the Baptist, St. Francis Xavier, St. Norbert of Xanten, St. Ignatius and St. John of Nepomuk.

Sie stammt aus den Jahren 1750-1754 von Josef Procházka aus Chrudim und wird mit dem Dank für die Rettung der Stadtbevölkerung von den Schrecken der Pestepidemie verbunden. Am Gipfel befindet sich die Statue der Jungfrau Maria (Immaculata), auf einer Kugel stehend, welche die Weltkugel darstellt. Diese Welt wird von einer Schlange mit einem Apfel im Rachen umschlungen. Über dem Gesims im mittleren Teil der Statuengruppe sind die Statuen des hl. Kosmas und Damian, hl. Laurentius und hl. Florian. Die Säule wird von sechs Statuen umgeben – hl. Jakob, hl. Johannes der Täufer, hl. Franziskus Xaverius, hl. Norbert, hl. Ignatz und hl. Johannes von Nepomuk.