Michal Šarše

Michal Šarše (1956)

Česká republika

 

1997 Odraz (GPS: 50.36443N 15.64351E)

 

Narozen v Praze. Studoval řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a dále sochařství u Jiřího Bradáčka na Akademii výtvarných umění tamtéž (absolutorium 1984). Poprvé se veřejnosti představil v Galerii plastik v Hořicích (1983) s partou spolužáků z Akademie, která se stala jádrem skupiny CORPORA S. Především s ní vystavoval od té doby ještě mnohokrát. Zúčastnil se významných kolektivních výstav konce osmdesátých a počátku devadesátých let v Čechách – Mladé ateliéry (1988), Krok 88, Mládí ve při (1989), Šedá cihla (1993) – i v zahraničí (Budapešť, Paříž, Leicester, Pordenone, Fabriano, Perugia, Madrid, Sevilla, Valladolid). Po roce 2000 pravidelně vystavuje v Galerii Millenium Praha. Zúčastnil se sympozia Cesta mramoru v Dobřichovicích a jeho socha Hledač je instalována v rámci Křížové cesty 21. století u Kuksu.

Michal Šarše ve svých skulpturách zcela vědomě opouští klasickou tradici evropského sochařství založenou na aristotelovské filozofii a hegelovské estetice. Michal Šarše otevírá své sochařské příběhy vstříc divákovi. Jeho skulptury jsou velkolepé jeviště vzpomínek, evokujících smyslovost, cit i zasutou paměť naší minulosti a dětství. Sochař Michal Šarše staví své příběhy z jednotlivých atributů a artefaktů, občas na hraně, kde mu hrozí, že kompaktnost celku se může rozpadnout a rozdrobit do zbytečných marginálních částí. Nicméně sochař má ten dar vidění a cit, v němž v pravý okamžik a čas najde míru a správnou váhu tak, aby jednotlivé skulptury vždy měly svůj správný vnitřní rytmus, tektoniku a skladbu hmot.