Miloslav Chlupáč

Miloslav Chlupáč (1920-2008)

Česká republika

 

1994 Ležící (GPS: 50.36645N 15.64315E)

 

Narozen v Benešově u Prahy. Začal studovat medicínu, ale po uzavření vysokých škol se učil v kamenickém závodě v Kralupech nad Vltavou a posléze v kamenosochařské dílně Otakara Velínského v Praze. Po válce vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u Josefa Wagnera. Vedle sochařství se intenzivně věnoval také výtvarné teorii a malbě. V 50. letech se živil jako restaurátor. Byl členem výtvarné skupiny Máj 57 (s Liborem Fárou, Theodorem Pištěkem, Zdeňkem Palcrem, Robertem Piesenem aj.). Již od šedesátých let se účastnil sochařských sympozií a jejich prostřednictvím realizoval řadu monumentálních děl. V roce 1964 inicioval společně s Rudolfem Uhrem založení prvního československého sympozia ve Vyšných Ružbachách s významnou mezinárodní účastí. Na začátku 60. let byl demokraticky zvolen předsedou revolučního Bloku tvůrčích skupin, která neusilovala o začlenění do oficiálních struktur a byla vnímaná jako opoziční vůči SČVÚ. Nástupem normalizace byla pro jeho „politickou nespolehlivost“ většina jeho prací pro prestižní architektonické projekty přerušena, nebo dokonce odsazena. Miroslav Chlupáč se posléze živil jako topič a od konce 70. let mohl pracovat jako restaurátor. Od roku 1986 vyučoval na letních sochařských akademiích v Salzburgu a ve Wadgassenu v Sársku. Vytvořil řadu soch do architektonických i volných prostor v zahraničí i Čechách (Klagenfurt, Oggelshausen, Grenobl, Mexicocity, Kopper, Salzburg, Brno, Praha, Yu-Zi (Čína) aj.).

 

Jeho tvorba vychází z figurálního tvaru ve zdůrazněných objemech a z kubistických prostorových plánů. Figurální kánon Chlupáč nikdy nepopřel, třebaže ho dovedl v maximálním oproštění až k nezobrazivé elementární sochařské formě. Byl zastáncem metody taille directe – přímého přenesení tvůrčí myšlenky do finálního materiálu. Chlupáčovy objekty se vyznačují silným vnitřním přesvědčením, neochotou se přizpůsobit a líbit až po vytvoření vlastní brutální estetiky. Jeho dílo je vysoce ceněno také v zahraničí.

Miloslav Chlupáč v Hořicích vysekal Ležící, reliéfně pojatou ženskou figuru, robustní a zemitou.