Mistr Jan Hus – socha

Bohatá sochařská tradice, spjatá od 80. let 19. století s existencí sochařsko-kamenické školy, dala vzniknout ve městě i okolí řadě dalších pozoruhodných monumentů. V ulicích města upoutá především Šalounuv mistr Jan Hus (1914) před budovou obchodní akademie či Kociánův Mrtvý Ábel a Štursovo Probuzení před sochařskou školou. Na křižovatce Husovy a Komenského ulice stojí pomník J. A. Komenského (Pavel Jiřícek, 1892) a v jeho sousedství v malém parčíku bronzová plastika Muž práce (Ladislav Šaloun, 1908), jeden ze symbolů města. Prostranství před základní školou Na Habru zdobí pomníky K. V. Raise (J. Plichta, 1932) a K. Havlíčka Borovského (A. Mára, 1928). V Jablonského ulici najdeme před mateřskou školou Na Habru sochu Matka (Franta Úprka, 1924).

Due to the long tradition of sculpture and the existence of the school of stonemasonry, a number of other remarkable monuments are found in the town and in its vicinity. It is above all the statue of John Huss (Cz. Jan Hus) by Ladislav Saloun (1914) in front of the Business Academy or Kocidn’s Abel Slain and Stursa’s Awakening in front of the school of stonemasonry. At the crossing of the Husova and Komenskeho Street there is a statue of J. A. Komensky (Pavel Jiricek, 1892) and nearby a bronze sculpture entitled the Man of Work (Ladislav Saloun, 1908) one of the town’s symbols. The space in front of the grammar school is remarkable for the monuments of Karel Vaclav Rais (Jaroslav Plichta, 1932) and Karel Havlicek Borovsky (Antonin Mara, 1928). In front of the kindergarten Na Habru in Jablonskeho Street there is a sculpture of the Mother (Franta Uprka, 1924).

Die reiche Bildhauertradition, die seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts mit der Existenz der Bild­hauer-Steinmetzschule verbunden ist, ließ in der Stadt und ihrer Umgebung weitere sehenswerte Monumente entstehen. In den Straßen der Stadt fesseln ihre Aufmerksamkeit vor allem Jan Hus von Saloun (1914) vor dem Gebäude der Handelsakademie oder Der tote Abel von Kocidn und das Erwachen von Stursa vor der Bildhauerschule. An der Kreuzung der Straßen Husova und Komenskeho steht das J.A. Komensky Denkmal (Pavel Jificek, 1892) und in seiner Nähe im kleinen Park die bronzene Plastik Mann der Arbeit (Ladislav Saloun, 1908), einem der Symbole der Stadt. Den Platz vor der Grundschule Na Habru schmücken die Denkmäler des Schriftstellers K. V. Rais (J. Plichta, 1932) und des Dichters und Vertreters der National­bewegung K. Havlicek Borovsky (A. Mära, 1928). In Jablonskeho Straße findet man vor dem Kindergarten Na Habru die Plastik Mutter (Franta Üprka, 1924).