Náměstí Jiřího z Poděbrad s radnicí

Centrem města je náměstí Jiřího z Poděbrad, které má tvar lichoběžníku. K nejpozoruhodnějším stavbám patří budova novogotické radnice, postavená v r. 1872 podle plánu Františka Poličanského a vedlejší novorenesanční Městský dům (1864) s nádherným secesním sálem. V obou těchto objektech dnes sídlí městský úřad. Před radnicí stojí za povšimnutí pískovcový pranýř z r. 1736. Na západní straně upoutá novorenesanční budova Městského muzea s pískovcovou fasádou, vystavěná, stejně jako Městský dům, podle plánu Františka Karažeje. Od r. 1824 zdobí náměstí mariánský sloup, dílo hořického sochaře Josefa Rychtery. Sloup byl v50. letech 20. století odstraněn a v r. 2005 znovu osazen. V parčíku v severní části náměstí se nachází kašna Čtyři roční doby od Josefa Rychtery.

The notable buildings found in the trapezoid square of George of Podebrady include a Neo-gothic Town Hall from 1872 designed by Frantisek Policansky and adjoining Manor House (1864) with a beautiful Art Nouveau hall. Both these buildings are nowadays the seat of the municipal office. In front of the Town Hall, there is a sandstone pillory from 1736 worthy of note. The west end of the square is notable for a Neo-renais-sance Town Museum with a sandstone facade designed by Frantisek Karazej who designed the above mentio­ned Manor House as well. Since 1824 the square has been crowned by the Marian plague column by Hofice sculptor Josef Rychtera. The column was removed in the 1920s and erected again in 2005. In the small park in the northern part of the square there is a fountain called Four Seasons by Josef Rychtera.

 

Das Zentrum der Stadt bildet der trapezförmige Platz Jifiho z Podebrad. Zu den interessantesten Bauten gehört das neugotische Rathaus, das 1872 nach den Plänen des Baumeisters Frantisek Policansky gebaut wurde, und das neben stehende Stadthaus (1864) im Neurenaissancestil mit einem wunderschönen Jugend­stilsaal. In beiden Objekten sitzt heute das Stadtamt. Vor dem Rathaus steht ein Pranger aus Sandstein aus dem Jahr 1736. An der Westseite des Gebäudes des Stadtmuseums im Neurenaissancestil bemerken Sie eine Sandsteinfassade, die ebenso wie das Stadthaus nach den Plänen des Baumeisters Frantisek Karazej erbaut wurde. Seit 1824 schmückt den Platz eine Mariensäule, das Werk des Bildhauers aus Hofice, Josef Rychtera. Die Säule wurde in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entfernt und 2005 neu aufgestellt. Im Park im Nordteil des Platzes befindet sich ein Brunnen mit dem Namen Die vier Jahreszeiten von Josef Rychtera.