Novomlýnská Střílna

Kamenné pozůstatky Novomlýnské Střílny představují relikty umění dávné vojenské architektury. Jedná se o jeden z lépe zachovaných obranných objektů města, který je pozůstatkem Svídnické pevnosti postavené v letech 1747-1753. Tělo střílny byl na třech stranách tvořen impozantním kamenným příkopem táhnoucím se několik desítek metrů, jehož východním křídlem byla puštěna stávající řeka – Mlýnovka. V severovýchodním rohu příkopu je umístěna kaponiera se střeleckými otvory, spojená se Střílnou částečně zničenou poternou, postavená z žulových bloků.