Osamu Ischikawa

Osamu Ischikawa (1955)

Japonsko

 

1991 5 kamenů (GPS: 50.37112N 15.64740E)

 

Narozen v Aichi-ken v Japonsku. V letech 1976 – 1982 studoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Aichi a navázal roční stáží v sochařském ateliéru Emila Cimiotti na Vysoké škole výtvarných umění v Braunschweigu. V letech 1983-1986 se učil sochařství u Herberta Baumana na Akademii výtvarných umění ve Stuttgartu. Následující bezmála tři roky zasvětil putování po patnácti asijských zemích. Na počátku 90. let pobývá v Německu a střední Evropě, kde často tvoří přímo v kamenolomech. Zúčastnil se sochařských sympozií v německém Schweinstalu (1986), Muraoka, Hyogo-ken (Japonsko, 1992), Iwate, Iwate-ken (Japonsko, 1993), Asamushi, Asamushi-ken (Japonsko, 2000). V roce 2000 realizoval v německém Kaiserslautern projekt japonských zahrad. Další výzvou byl monument míru v Indii (Sankarankovil), který pojednal jako kamenný sloup z černého granitu.  V roce 2005 vysekal během sympozia Cesta mramoru v Dobřichovicích kompozici Pilgrimage.

V Hořicích vytvořil soustředěnou kompozici pěti mohutných kamenů, které se plně sžily s mírným terénem svahu. Zvrásněná struktura kamene a bezelstné obliny jednotlivých bloků působí zcela přirozeně jakoby kamenná modlitba Osamu Ishikawi zněla Gothardem odpradávna.