Pamětní deska Otto Gutfreunda

Pamětní deska sochaře Otto Gutfreunda na rodném domě čp. 509, ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem, byla odhalena v neděli 8.6.1930. Pamětní desku vytvořil profesor Karel Dvořák. Sochař Otto Gutfreund vystudoval keramickou školu v Bechyni, Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a rok navštěvoval kurzy Emila Antonia Bourdela na akademii Grande Chaumiere v Paříži. Část jeho díla je vytvořena na základě principů kubismu, socha Úzkost je považována za první kubistickou sochu. Druhá civilistní etapa se řadí k moderním realismům dvacátých let dvacátého století. Mezi jeho nejznámější práce patří socha T. G.Masaryka pro Hradec Králové, výzdoba reliéfů na fasádě Legiobanky v  Praze a pomník Babičky Boženy Němcové v Ratibořicích. Byl jedním z nejvýznačnějších evropských sochařů.

The commemorative plague of the sculptor Otto Gutfreund on his native house no. 509, in the Tylova Street in Dvůr Králové nad Labem was unveiled on Sunday 8.6.1930. It was made by Prof. Karel Dvořák. The sculptor Otto Gutfreund studied the Ceramic School in Bechyně, the Arts and Crafts School in Prague and he also visited courses of Émile Antoine Bourdelle at the Académie de la Grande Chaumière in Paris for one year. One part of his work is based on the principles of cubism; the statue Anxiety is considered to be the first cubist statue. The second civilian stage of his work belongs to the modern realisms of 1920s. The statue of T. G. Masaryk in Hradec Králové, the decoration of reliefs on the facade of Legio Bank in Prague and the monument of the Grandmother of Božena Němcová in Ratibořice are among his most famous works. He was one of the most distinguished European sculptors.

Die Gedenktafel des Bildhauers Otto Gutfreund befindet sich an seinem Geburtshaus Nr. 509 in der Tylova-Gasse. Sie wurde am Sonntag, den 8.6.1930, enthüllt. Die Gedenktafel schuf Professor Karel Dvořák. Der Bildhauer Otto Gutfreund absolvierte die Keramikfachschule in Bechyně (Bechin), die Kunstgewerbeakademie in Prag und besuchte Kurse von Emile-Antoine Bourdelle an der Akademie Grande Chaumiere in Paris. Ein Teil seines Werkes hat er aufgrund der Kubismusprinzipien geschaffen, die Skulptur „Angst“ wird als erste kubistische Skulptur betrachtet. Die zweite zivilistische Etappe gehört zu den modernen Realismen der 20erjahre des 20. Jahrhunderts. Zu den bekanntesten Werken gehören die Skulpturen von T. G. Masaryk für Hradec Králové (Königgrätz), die Reliefverzierung an der Fassade der Legiobanka (Bankgebäude) in Prag und das Denkmal Babička Boženy Němcové (Großmutter von Božena Němcová) in Ratibořice (Ratibořitz). Er war einer der führenden europäischer Bildhauer.