Pavel Mizera

Pavel Mizera (1945)

ČSSR

1989 Vlna (GPS: 50.36692N 15.64416E)

 

Narodil se v Nové Pace. Žije a pracuje v Dolní Poustevně v severních Čechách. V letech 1959-63 studoval na Střední umělecké škole sklářské v Železném Brodě. Navázal studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, obor sklo u Stanislava Libenského. Působí jako vedoucí ateliéru prostorové tvorby na Fakultě užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pavel Mizera vytváří v kameni a dřevě objekty jasných a nekomplikovaných tvarů v minimalistickém provedení. Díla vždy obsahují velmi konkrétní detail, který se dostává do kontrastu s plochou a strukturou svého okolí a Mizerovy objekty tím nabývají na lehkosti a hravosti.

 

Mizerova hořická Vlna nezapře sochařovo sklářské školení. Vypjaté objemy a sumarizované tvary děl Pavla Mizery připomínají mnohdy svou strohostí a dokonalým zpracováním povrchu objekty z broušeného či litého skla. Téměř výhradně abstraktní kompozice jakoby prezentovaly přirozenou krásu samotného materiálu, který nabízí v sobě ukrytý tvar, jejž sochař citlivě přijímá. Zvlnění bylo častým motivem Pavla Mizery a jednu z jeho variant zvolil i pro hořickou sochu. Zatímco v řadě děl šlo spíše o klidné plynutí, vlévá se hořická Vlna mnohem razantněji do prostoru.