Pomník obětem prusko-rakouské války 1866 a první světové války

Dvůr Králové nad Labem byl jedním z řady míst ve východních Čechách, kde došlo k vojenskému střetu rakouských a pruských vojsk ve válce roku 1866. Vedle souboru pomníků, resp. náhrobků v místech bývalého hřbitova upomíná na události prusko-rakouské války především centrální pomník padlým na Wolkerově nábřeží. Jedná se o pískovcový jehlan, umístěný na několika stupních, nesoucí na čelní straně reliéf s motivem válečných trofejí a pamětní nápis. Zadní a obě boční strany pomníku byly později využity pro zhotovení pamětního nápisu na první světovou válku a vyznačení jmen padlých občanů Dvora Králové v této válce. V minulosti byl pomník několikrát přemístěn. Roku 2009 byl restaurován.

Dvůr Králové nad Labem was one of many places in the eastern Bohemia where the Austrian and Prussian troops in the war of 1866 clashed. Besides a set of monuments or rather tombstones at the site of a former cemetery, especially the central memorial to the fallen on Wolker’s Embankment reminds us of the events of the Austro-Prussian War. It is a sandstone pyramid located on several steps bearing a relief with a motif of war trophies and a commemorative inscription on the front. The back and both sides of the monument were later used to make an inscription commemorating the World War I and carve the names of the fallen citizens of Dvůr Králové in this war. In the past the monument has been relocated several times. It was renovated in 2009.

Königinhof war einer von mehreren Orten in Ostböhmen, wo es im Krieg 1866 zu Kämpfen zwischen österreichischen und preußischen Militäreinheiten kam. Neben einer Kollektion von Denkmälern, bzw. Grabmalen auf der Stelle des ehemaligen Friedhofs erinnert an die Ereignisse des preußisch-österreichischen Krieges besonders das zentrale Denkmal an die Gefallenen in der Straße Wolkerovo nábřeží. Es handelt sich um ein pyramidenartiges Denkmal aus Sandstein, das auf einem abgestuften Sockel platziert ist. Auf der Stirnseite hat es ein Relief mit dem Motiv von Kriegstrophäen und eine Gedenkinschrift. Die hintere und beide Seiten rechts und links wurden später zur Anfertigung von Gedenkinschriften an den Ersten Weltkrieg genutzt und die Namen der gefallenen Bürger von Königinhof in diesem Krieg angebracht. In der Vergangenheit wurde das Denkmal mehrmals übertragen. Im Jahre 2009 wurde es restauriert.