Pomník padlým z květnové revoluce 1945

Pomník obětem druhé světové války a květnové revoluce se nalézá na Wolkerově nábřeží. Jedná se o monumentální figurální práci sochaře Josefa Wagnera. Pomník, sestávající z bronzové alegorické ženské postavy na podstavci, je doprovázen 13 pískovcovými deskami se jmény padlých v květnu 1945.

The monument to the victims of the World War II and the May Revolution is situated on the Wolker’s Embankment. This is the monumental figurative work of the sculptor Josef Wagner. The memorial consisting of a bronze allegorical female figure on a base is accompanied with 13 sandstone plates with the names of the fallen in May 1945.

Das Denkmal an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und der Mairevolution befindet sich neben der Straße Wolkerovo nábřeží. Es handelt sich um ein monumentales figuratives Werk des Bildhauers Josef Wagner. Das Denkmal, das aus einer bronzenen allegorischen Frauengestalt besteht und auf einem Sockel platziert ist, ist mit 13 sandsteinernen Platten mit den Namen von den im Mai 1945 Gefallenen versehen.