Robert Buček

Robert Buček (1979)

Česká republika

 

2010 Jan Křtitel

 

Robert Buček pochází z Uherského Hradiště. Koncem 90. let navštěvoval Střední odbornou školu v Luhačovicích (obor zpracování keramiky a kamene) a následně studoval v sochařském ateliéru Maria Kotrby na Fakultě umění Ostravské univerzity. Na téže instituci působí od roku 2007 jako odborný asistent katedry sochařství.

Robert pracuje převážně s tradičními sochařskými materiály, jako jsou dřevo, kov a kámen; z dob středoškolských studií má ovšem velmi blízko také ke keramické hlíně. Jeho sochy mají většinou podobu prostých stereometrických těles, jimiž parafrázuje tvary typické pro architekturu. V osobitých variacích na téma domu, rozhledny či archy Buček naplňuje formu intimním obsahem a tuto kvalitu se mu daří přenést z drobných skic také do konečných realizací v materiálu a měřítku.

V roce 2007 byl Robert vyzván k účasti na Mezinárodním sochařském sympoziu v polském Orońsku. O rok později se zúčastnil sympozia Hany Wichterlové v Prostějově a z jasanového dřeva zde vytvořil téměř třímetrovou sochu s názvem Prostor, která svou povahou opět vychází z názvosloví architektury. V roce 2009 na mramorářském symposiu v turecké Marmaře pracoval na soše čistých geometrických linií a dosáhl velmi působivého výsledku. Zcela odlišný charakter mají Bučkovy realizace hřbitovních náhrobků, jejichž plné rostlinné reliéfy vyznívají nečekaně přirozeně a lehce.

Robert dosud participoval zejména na studentských výstavách konaných v Ostravě. V roce 2007 vystavoval spolu s Kotrbou a jeho deseti dalšími žáky v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí. Spoluvytvářel rovněž přehlídku Nic na odiv v pražské Kateřinské zahradě, v níž instaloval sochu Rozhledna, konstruovanou z hrubě tesaného dřeva. Na realizaci řady výstav se podílel také jako kurátor.