Stanislav Hanzík

Stanislav Hanzík (1931)

Česká republika

 

1996 Poutník (GPS: 50.36679N 15.64460E)

 

Narozen v Mostě. Po maturitě na reálném gymnáziu studoval nejprve na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1951 přechází na Akademii výtvarných umění v Praze k profesoru Janu Laudovi. Akademii ukončil v roce 1956 a absolvoval ještě čestný rok. V roce 1958 zvítězil v soutěži na plastiky před Dům kultury ve Vítkovicích. V roce 1960 vytvořil řadu pro svou tvorbu převratných plastik a roku 1961 získal hlavní cenu na Biennale de Paris. Stává se aspirantem u Vincence Makovského a roku 1962 studuje v Paříži u Henry-Georges Adama a Ossipa Zadkina. Tehdy vzniká cyklus dalších významných soch: Dialogy, Torza, Danae, Kuros  a další. Rok poté vystavuje v L` Havre ve Francii. Řada samostatných výstav následuje v letech 1964 a 1965. První Hanzíkova pražská samostatná výstava v Praze v Nové síni se uskutečnila v roce 1967. Tehdy začíná i pedagogickou dráhu u Karla Lidického na Akademii výtvarných umění. Vznikají první verze plastik Poutník a Matka Karyatida. Z let 1968-1972 je realizace kašny v pražském Karolinu. V roce 1969 se zúčastnil sympozia v Arandjelovaci v Jugoslávii, vytváří při něm mramorové sousoší Rozhovor básníka a dívky. V následujících letech vzniká řada portrétů osobností českého kulturního světa (Sudek, Hrušínský, Kemr, Frágner, Neumann, Štech). V roce 1981 vytvořil opukovou sochu Chlapec s beránkem pro interiér rotundy na Řípu, v následujících letech sochu Rozhovor osazený ve Voršilské zahradě. Vynikající realizací je i Ezop ve Františkánské zahradě z roku 1992. Od roku 1992 začíná učit na Ostravské univerzitě. Vystavuje také s obnoveným SVU Mánes jako jeho člen.

S hořickým pískovcem byl Stanislav Hanzík velmi dobře obeznámen, vždyť pro řadu realizací si vybral právě jej. Pro gothardskou stráň vytvořil variantu na jedno ze svých erbovních témat: „Poutníka, velký symbol poznání, otevřenosti cesty, pohybu k naději. Poutník na konci cesty, s výrazem poznání v tváři, s tělem nachýleným pod tíhou osudu, jehož domovem byl celý svět a který je světu otevřen“.